Získejte informace o tom, proč je důležité pravidelně kontrolovat regály

  • K čemu slouží kontrola vašich regálů?

Získejte informace o tom, proč je důležité pravidelně kontrolovat regály

Proč vaše regály vyžadují pravidelnou kontrolu?

Pravidelná kontrola a servis vašich regálů je kritickým prvkem správy skladu. Pokud skladoví a provozní manažeři zodpovědně nepřistupují k tomuto požadavku, může to znamenat, že nerozumí rizikům ohrožujícím provoz, personál a skladované zboží.

Pokud přiměřeně kvalifikovaná osoba neprovádí pravidelné vizuální prohlídky, ani každoroční kontrolu regálů a opravu poškozených komponentů, vzniklá situace může vést v případě nehody k soudní žalobě.

Společnost Dexion má bohaté zkušenosti s návrhem, výrobou, instalací a kontrolou paletových regálů. Náš důkladně vyškolený tým vám dokáže pomoci s každoročními prověrkami a umí vám také podat pomocnou ruku v době mezi osobními návštěvami. Pokud potřebujete pomoc, stačí zvednout telefon!

V další části uvádíme několik často kladených otázek týkajících se potřeby kontroly regálů:

Potřebujeme každoroční kontrolu regálů? 
- Ano. Evropský standard EN 15635 Ocelové statické skladovací systémy – Aplikace a údržba skladového vybavení uvádí normativy o kontrole regálových konstrukcí. V oddílu 9.4.2.3 Expertní prověrky je uvedeno: „Technicky kompetentní osoba bude vykonávat kontroly v intervalech nepřevyšujících 12 měsíců. PRSES má být odevzdána písemná zpráva, která obsahuje pozorování a návrhy pro jakékoli potřebné činnosti.“ 

Musím i já kontrolovat své regály?
- Ano, musíte provádět vizuální kontrolu. Ve standardu EN15635, oddíl 9.4.2.2 Vizuální kontrola, je uvedeno, že: „PRSES (osoba zodpovědná za bezpečnost skladového vybavení) zajistí realizaci kontroly v týdenních nebo jiných pravidelných intervalech ustanovených na základě hodnocení rizik. Bude veden formální písemný záznam.“

Jsou tyto kontroly stejné?
- Ne. Je naprosto v pořádku, pokud váš tým bude provádět jednou týdně vizuální kontroly, ale přesto vám doporučujeme tuto činnost svěřit do rukou kompetentní osoby. Pokud potřebujete pomoc se školením vašeho týmu na realizaci vizuální kontroly, umíme vám v tom pomoci.  Kontroly prováděné jednou ročně by měla realizovat technicky způsobilá osoba, proto je raději přenechte odborníkům a ihned nás kontaktujte.

Pokud tyto informace nejsou odpovědí na váš dotaz, kontaktujte nás a my vám budeme dále asistovat.

Podívejte se na krátké video s potenciálními důsledky poškození regálů, které se nepodařilo rozpoznat. 


Rezervujte si kontrolu regálů »