GA Lindberg, Švédsku

Kontrola regálů je součástí opatření ISO

  • GA-Lindberg2
  • GA-Lindberg3
  • GA-Lindberg1
  • GA-Lindberg4

Kontrola regálů je součástí opatření ISO

Ve švédské společnosti GA Lindberg se sídlem v Mölndale se skladový personál důsledně zaměřuje na bezpečnost skladu. Tato společnost svůj sklad rozšiřuje v několika fázích a systematickou prací pomáhá garantovat bezpečné pracovní podmínky. Jelikož se regály nahrazují postupně, sklad obsahuje jak staré, tak i nové paletové regály.

Společnost GA Lindberg má své sídlo v Kiste nedaleko Stockholmu. Sklad byl v roce 1974 dobudován ve městě Gothenburg, které se nachází nedaleko letiště a místní průmyslové oblasti. Společnost GA Lindberg vyrábí různé průmyslové výrobky jako lepidla, protikorozní ochranu, maziva a nátěry. Zajímavostí je, že společnost GA Lindber vyrábí mazací olej pro světoznámý Hultaforov meter.

Jelikož společnost GA Lindberg skladuje chemické látky a hořlavé kapaliny, musí dodržovat přísné bezpečnostní normy. Vzhledem ke skutečnosti, že sklad je během dne mimořádně rušným místem, regály je mimořádně důležité uchovávat v náležitém stavu. 

Manažer skladu, Jan Ekman, vysvětluje: „Pro nás je důležité, aby po kontrole regálů následovalo vypracování písemné zprávy. Tato zpráva informuje o problémech s bezpečností regálů a vypovídá o tom, jak věci fungují. Zpráva o kontrole regálů může vést k výměně nebo opravárenským pracem, avšak když se tyto činnosti provedou, případ je uzavřen.

Spolupráce se společností Constructor nám přináší i další výhody. Kontrolor regálů detailně zná regálové systémy a aktuální platné normativy a my s ním můžeme konzultovat aktuální problémy. Víme, že kontroly se provádí pravidelně v souladu se statutárními nařízeními, nemusíme si vůbec pamatovat, kdy máme nejbližší termín: to má na starosti společnost Constructor“.

Manažer skladu, Jan Ekman, říká: „Se společností Constructor spolupracujeme už roky, plní pro nás funkci dodavatele skladových řešení a zároveň zajišťuje kontrolu regálů. Orientace na bezpečnost skladu tvoří součást naší certifikace podle standardu ISO 14001 a v tomto ohledu je společnost Constructor naším neocenitelným partnerem.“