Multiline, Dánsko

  • Constructor-Denmark_Multiline_3
  • Constructor-Denmark_Multiline_1

Multiline, Dánsko

Společnost Constructor Denmark už několik let pomáhá zákazníkům realizovat certifikovanou kontrolu regálů. Navštívili jsme společnost Multiline v Sorø a s ředitelem logistiky, Kentem Filtem, jsme si povídali o tom, jak jeho společnost využívá koncept kontroly regálů společnosti Constructor.

Kdy došlo k navázání spolupráce mezi společnostmi Multiline a Constructor?
Bylo to během výstavby nového centrálního skladu. Tento sklad byl otevřen začátkem roku 2009.

Co stálo v pozadí vašeho rozhodnutí svěřit kontroly regálů do rukou externí organizace?
Tímto způsobem získáváme nezávislou kontrolu. Pokud bychom kontrolu regálů prováděli sami, podle mého názoru bychom tím nedosáhli dostatečné úrovně bezpečnosti. Při externí kontrole na regály hledí oko nezávislého pracovníka a verdikt je přísnější. Díky tomu máme jistotu, že je sklad kontrolován v souladu s platnými standardy. To, co se musí vyměnit, se vymění: bez kompromisů. U drobných oprav se můžete rozhodnout, zda a kdy dojde k výměně. Je výhodné mít možnost si na dané téma promluvit s expertem v odboru.

Nakolik hustý je provoz ve vašem skladu?
Pracujeme na dvě směny se 46 zaměstnanci, kteří pracují na denní a noční směny. Pracujeme s přebíracími vozíky, které zajišťují nakládání i vykládání. V celém skladu s plochou 9600 m2 a terminále s plochou 3000 m2 je provoz mimořádně hustý. Naše logistika je založena na ABC rozmístění výrobků – zčásti v zájmu optimalizace přejezdových vzdáleností a zčásti v zájmu optimálnějšího rozložení provozu.

Nakolik je pro vás důležité, že po kontrole regálů dostáváte vypracovanou zprávu?
Je to nutnost. Jsme povinni prokazovat zachovávání bezpečnosti, jelikož tento aspekt je významnou součástí naší certifikace podle standardu ISO 14401. Každoroční audit realizuje Dánský standard. Pokud se provádí interní Bunzl audit, musíme prokázat i to, že provádíme kontinuální kontrolu. Intervaly interní kontroly jsou náhodné.

Už jste někdy vedli rozhovor s inspektorátem práce o bezpečnosti skladu, případně navštívili tento inspektorát?
Inspektorát práce byl zainteresován do úvodní fáze výstavby skladu. Tento krok se realizoval prostřednictvím konzultační firmy Crecea. Pro nás je mimořádně významné, že dodržujeme příslušná bezpečnostní pravidla. Během prověrky, kterou byla neohlášená návštěva z inspektorátu práce 6 měsíců před zahájením provozu skladu, jsme dosáhli bezchybného hodnocení včetně uznání za relativně vysoký počet koncových ochranných prvků.

Jaké výhody vám plynou ze spolupráce se společností Constructor?
- Nestrannost. Když má člověk na skladě tak obrovský počet položek ve výši až 16 metrů, je vázán přísnými bezpečnostními požadavky. Jelikož kolize není možné úplně eliminovat, důležité je být schopen prokázat, že regály byly opraveny. Dává nám to pocit jistoty.
- Kontrola je provedena profesionálně a odhalí i to, čeho si nikdo z nás nevšimne.
- Pokud by i vyvstal nějaký problém, můžeme se opřít o vypracovanou dokumentaci. Pokud se na mě s dotazem obrátí jednotliví zaměstnanci nebo veřejný orgán, pro mne jako zodpovědného manažera je důležité, abych se mohl spolehnout na to, že kontroly regálů jsou v pořádku a regály jsou bezpečné.

Máte zavedeny zažité postupy pro opravárenské práce po kolizích?
Zažité je, že osoba, která způsobí kolizi, poškození okamžitě ohlásí příslušnému manažerovi skladu. Manažer skladu následně okamžitě posoudí poškození. Přibližně každé 3 měsíce je potřeba vyměnit stojky.

Na skladě máme malé množství stojek a nosníků pro tento účel. Když se společnosti Constructor ohlásí poškození, z okolních paletových regálů vyložíme zboží. Potom jsou obvykle následující den provedeny opravárenské práce, stojka se vymění a zboží se znovu naloží. Poškození se bez ohledu na rozsah vždy zaznamená do protokolu. Protokol je vždy dostupný. Protokol se po příchodu vždy odevzdává kontrolorovi regálu. Ten následně provede kontrolu a také se může podívat na to, jaká pozorování přibyla od jeho poslední návštěvy.

Máte vyškolené interní zaměstnance pro denní kontroly regálů?
Ne, od společnosti Constructor máme k dispozici směrnice, které uplatňujeme v případě kolize. Platí to i v případě kolize se stojkou/koncovým ochranným prvkem.