Onninen, Norsko

  • Onninen-01
  • Onninen-02

Onninen, Norsko

Dlouhodobá spolupráce mezi společnostmi Onninen a Constructor na poli skladových systémů zjednodušila pro společnost Onninen proces výběru dodavatele služeb na zajištění bezpečnosti skladu a kontroly regálů.

Řešení:

Cílené práce se zabezpečením regálů
Společnost Constructor spolupracuje se společností Onninen při zajišťování bezpečnosti skladu a kontrole regálů od doby ukončení výstavby působivého nového skladu před 4 lety. Arild Aamodt, vedoucí technologií a provozu, říká: 
„Ve sféře regálových systémů mám bohaté zkušenosti, jelikož jsem pro společnost Constructor pracoval 20 let. Od doby, kdy společnost Constructor dodala regály do našeho skladu, bylo více než přirozené, že jsme se naši spolupráci s nimi rozhodli rozšířit o kontrolu regálů. Když jsem nastoupil na svůj současný post v této společnosti, docházelo k častým škodám na regálech. Překračovali jsme průměrný počet poškození a spolupráce mezi skladem a technickým oddělením prakticky neexistovala. Pracovníci, kteří způsobili kolizi a následné poškození, se asi báli situaci ohlásit; toto byla moje první výzva“.

„Naším cílem bylo vytvořit pozitivní trend v ohlašování poškození. Neúmyslné poškození může zapříčinit každý, důležité však je ho okamžitě nahlásit. Kontaktoval jsem všechny manažery skladů a společně jsme se pokusili analyzovat, proč dochází k těmto incidentům. Ukázalo se, že mnoho z nich je způsobeno kolizemi. Řidiči vozíků organizovali pravidelná setkání, kterých jsem se začal zúčastňovat. Řekl jsem jim, že jsem se zúčastnil semináře o bezpečnosti regálů a vysvětlil jsem jim význam ohlašování incidentů a oprav. Naše regály jsou velmi vysoké, jejich zhroucení by mohlo mít fatální následky. Nová opatření se rychle uchytila a setkala se s pozitivní odezvou. Zpočátku to z mé strany vyžadovalo značnou iniciativu, avšak v současnosti už díky tomu máme mnohem méně kolizí, a pokud k nim i dojde, zaměstnanci je rychle ohlašují“.

Protože ve skladu ve vysokém tempu pracuje 75 zaměstnanců a 30 vozíků, regály se mohou snadno poškodit.

Arild Aamodt dodává: „Kontroly zpočátku odhalovaly množství poškození včetně nesprávně smontovaných regálů po opravě. Vzali jsme to velmi vážně a detailním průzkumem jsme hledali všechna pochybení. V nezbytných případech byla provedena výměna regálu. Dnes máme možnost sledovat, jak zaměstnanci každý den dbají na bezpečnost a podařilo se nám v nich vybudovat přesvědčení, že všichni společně taháme za jeden provaz“.

O společnosti Onninen

Společnost Onninen má své kořeny ve Finsku a začínala jako klempířský podnik. Její obchodní činnost se postupem času rozšířila o velkoobchodní prodej, ventilační systémy, elektrická vybavení a jiné průmyslové produkty. Společnost Onninen v současnosti působí v 8 zemích: Finsko, Švédsko, Norsko, Polsko, Rusko, Estonsko, Lotyšsko a Litva.