REMA, Norsko

REMA, Norsko

  • Rema

REMA, Norsko

Inge-Peter Myrmoen, který zastává pozici manažera pro IT bezpečnost a údržbu ve společnosti REMA Distribunal Langhus, nám povyprávěl o spolupráci společnosti REMA se společností Constructor Norway: „Každý den provádíme kontroly a zavádíme opatření ve vztahu k bezpečnosti.

Jsme přesvědčeni o tom, že psychosociální prostředí je pozitivně ovlivňováno náležitým a bezpečným pracovním prostředím. Naši zaměstnanci musí mít možnost vidět, že problémy ve vztahu k jejich bezpečnosti se okamžitě řeší.

Odbornost a opakovaná školení plus relevantní informace umožňují každému zaměstnanci sehrávat aktivní roli ve vztahu k vlastní bezpečnosti, jakož i bezpečnosti jiných.
 
Společnost Constructor je pro nás neocenitelným partnerem, protože důkladně rozumí významu bezpečnosti. Společnost Constructor dokáže vnímat vzájemnou interakci mezi vysokou úrovní aktivity, lidským faktorem, řízením vysokozdvižných vozíků a jinými vlivnými faktory.

Uvedené je realizováno takovým způsobem, aby společnost a zaměstnanci pochopili, proč přikládáme bezpečnosti tak obrovský význam a jak na tento fakt reaguje podnik jako takový. Společnost Constructor prokazuje nefalšovaný zájem o bezpečnostní výzvy, přičemž zároveň dokáže zmíněné výzvy řešit mimořádně působivým způsobem.