Dodávka a instalace

  • Dodávka a instalace

Dodávka a instalace

Bez ohledu na to, jaký produkt společnosti Dexion potřebujete, ať už budete potřebovat jedno pole policového systému nebo kompletní instalaci, společnost Dexion vám vše dodá v perfektním stavu a včas. Dexion zajistí, abyste s využitím našich schopností a zdrojů plně dosáhli svých požadavků.


Dexion vždy zajistí aby:

  • produkty byly dodány v souladu s dohodnutým časovým rozvrhem
  • všechny produkty byly dodány v perfektním stavu
  • požadované produkty byly instalovány plně vyškoleným a zkušeným montážním týmem
  • se instalace uskutečnila podle schváleného časového plánu
  • metody instalace byly zdokumentovány a pokud bude vyžadováno, aby byly náležitě odsouhlaseny
  • při kompletaci byl konečnému uživateli odevzdán řádně dokončený a nainstalovaný produkt s veškerou náležitou dokumentací

Během své dlouhé historie vedoucího dodavatele skladového vybavení po celém světě si společnost Dexion vybudovala širokou síť vlastních poboček a externích distributorů. Naši distributoři vám můžou pomoci lokálně zajistit dodání a instalaci našich produktů takřka kdekoli na světě.