Revizní kontrola regálů

  • Revizní kontrola regálů

Revizní kontrola regálů

Aby byl váš sklad bezpečný 

Věnujte včas pozornost detailům, které mohou způsobit škody

Nehody se stávají ve všech skladech, ale pravidelné kontroly mohou snížit jejich počet a dopad. Kontroloři regálů společnosti Dexion nabízejí pohodlný komplexní a cenově příznivý způsob, jak se postarat o bezpečnost regálů ve skladech.

Malé změny, ke kterým dochází v průběhu roku při pohybu zboží, manipulaci , překládání a při různých kontaktech manipulační techniky s regály mohou nakonec dramaticky změnit nosnost kompaktnost regálů. To může vést k nehodám ve skladě , eventuelně k poškození materiálu či dokonce ke zranění. Důležité je, včas si všimnou změny, aby bylo možné se včas vyhnout dalším nákladům v budoucnosti. Na to je třeba mít k dispozici zkušenosti vyškoleného odborníka, který ví, čeho si má všímat.

Kontroloři regálů společnosti Dexion mají bohaté zkušenosti s inspekcemi, zásluhou kterých bude váš provoz bezpečný. Po každé kontrole bude vypracována inspekční zpráva, která podrobně specifikuje regály s poškozením nebo odchylky od norem a navrhne okamžitý zásah nebo opatření do budoucnosti.

Zpráva o vykonané inspekci

Po každé kontrole obdržíte kontrolní zprávu o stavu zařízení a o potřebných opatřeních
   
Označení zatížení

Regály od společnosti Dexion zabezpečíme zatěžovacím štítkem, popisujícím předepsané parametry zatížení dle platných předpisů. 

Běžná každoroční kontrola

Každý regál je označený štítkem s označením data příští povinné kontro­ly, která se provádí po 12 ti měsících.

Aby byl váš sklad bezpečný

Zavolejte nám, abychom včas odhalili příznaky ohrožení, než bude pozdě.

V souladu s evropskou normou ČSN EN 15635 ocelové statické skladovací sys­témy, která je platná i v České repub­lice, je pravidelná kontrola regálových systémů POVINNÁ.

Výhody inspekce regálů společností Dexion: 

  • Komplexní profesionální kontrola
  • Zkušení kontroloři
  • Kontrola bez přerušení provozu
  • Prevence před poškozením materiálu a ohrožení personálu
  • Prodloužení životnosti zařízení
  • Včasné odhalení rizika minimalizuje budoucí náklady na opravu