Služby a údržba

  • Služby a údržba

Služby a údržba

Dexion věří, že povinnosti a zájem vůči zákazníkům by neměly končit po dodávce a instalaci produktu. Našim cílem je pokračovat ve spolupráci s našimi zákazníky a poskytovat jim kontinuální podporu, co se týče údržby a služeb v oblasti našich produktů. V mnohých případech leží odpovědnost za zajištění pravidelných inspekcí a údržby s cílem zajistit nepřetržitý bezpečný provoz na našich zákaznících. S využitím znalostí našich zkušených techniků dokážeme zajistit tento servis a provést jakékoli opravné práce, které se vyžadují pro zajištění efektivního a bezpečného provozu našich zákazníků.


Dexion dokáže:

  • Nabídnout servisní smlouvu odpovídající specifikům našich zákazníků
  • Uskutečnit údržbu v souladu se servisním plánem
  • Zajistit certifikované servisní techniky
  • Systematické sledování prohlídek a oprav
  • Aktualizovat stávající zařízení pomocí  opravy nebo nové technologie
  • Monitorovat a sledovat aktuální legislativu, směrnice a normy
  • Školení o používaní našeho zařízení pro personál zákazníka

Dexion je vždy k dispozici a připraven pomoci svým zákazníkům v bezpečném a efektivním provozu svých produktů.