Zdraví a bezpečnost

  • Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost jsou pro Dexion zásadními otázkami a jako součást našich služeb Dexion dokáže pomoci Vám a Vaší společnosti s problematikou ochrany zdraví, bezpečnosti a prostředí. Dokážeme:

  • poskytovat kurzy bezpečnosti o problematice skladů a regálových systémů pro koncové uživatele našich produktů
  • provádět podrobné prohlídky skladového vybavení v souladu s místní legislativou
  • asistovat při vyhodnocení a dokumentaci rizikových faktorů
  • zajistit plnou strukturální kalkulaci a dokumentaci
  • poskytnout poradenství v problematice legislativy ochrany zdraví a bezpečnosti týkající se našich produktů

Náš zájem o bezpečnost sahá dále, až k asistenci našim zákazníkům při bezpečném provozu a údržbě našich produktů. Sem můžeme zahrnout organizování bezpečnostních kurzů pro personál našich zákazníků, nebo provádění pravidelných prohlídek našich produktů a pomoc zákazníkům při zajištění jejich právních požadavků na bezpečný provoz instalace během celé její životnosti.

Všechny výrobní organizace Constructor Group mají certifikát ISO 9000 a jsou zavázány k otázkám politiky kvality, bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které jsou na vyžádání k dispozici pro všechny  naše zákazníky.