Společnost Dexion se aktivně podílí na vývoji logistiky ve východní Evropě

  • Dexion ve východní Evropě

Společnost Dexion se aktivně podílí na vývoji logistiky ve východní Evropě

Společnost Dexion ve snaze přiblížit se svým partnerům v rámci východní Evropy se stala součástí hlavních mezinárodních a regionálních logistických svazů.

Závod společnosti Dexion ve městě Rasnov, Brasov v Rumunsku vyzdvihuje svou roli nejdůležitějšího výrobce regálů v oblasti a je předním členem FEM (European Federation of Materials Handling www.fem-eur.eu) a ERF (European Racking Federation www.erfed.org). To jsou hlavní řídící orgány při určování evropských nařízení týkajících se logistiky skladování a bezpečnosti stojanů.

Cílem ERF a svazů národních výrobců je ovlivnění všech výrobců a celosvětového trhu za účelem dosažení všeobecných, cenově efektivních a bezpečných technických norem.

Středisko výzkumu a vývoje společnosti Dexion, které se nachází ve městě Rasnov, se aktivně zúčastňuje technických setkání FEM/ERF, aby vyvinuli normy do budoucna a pomohli zajistit, že evropská nařízení jsou aktuální a v souladu s aktuálními regionálními, zákonnými a technologickými podmínkami.

Společnost Dexion Romania je také hlavním členem Svazu rumunské logistiky – Arilog - www.arilog.ro, přičemž ve sdružení s tímto svazem pořádá pravidelné akce. ARILOG je dobrovolnou a neziskovou profesní a vzdělávací organizací, která je zaměřena na podporu a vývoj rumunské logistiky a průmyslu zásobovacího řetězce, jakož i na zvýšení povědomí o průmyslovém odvětví v rámci rumunského a mezinárodního ekonomického světa.

Společnost Dexion Czech Republic je v procesu stát se členem České logistické asociace (CLA - www.czech-logistics.eu ). Hlavní úlohou CLA je poskytnout svým členům profesionální asistenci při řešení problémů s logistikou a poskytnout platformu pro vzájemnou komunikaci s experty mimo oblast logistiky, aby byly distribuovány informace o logistice a byla zajištěna spolupráce s logistickými asociacemi a podobnými organizacemi v České republice a v zahraničí.

Společnost Dexion Hungary je členem Maďarského svazu logistiky, nákupu a skladového managementu (MLBKT = Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság - www.mlbkt.hu)MLBKT představuje vedoucí profesní asociaci společností, institucí a jednotlivců, kteří se podílí nebo zajímají o oblasti logistiky, nákupu, managementu zásobovacího řetězce a všech příslušných oblastí. Programovým prohlášením svazu je podporovat vývoj nakupování, managementu skladu a logistických profesí a rozpoznání nejlepších příležitostí pro zlepšení konkurenceschopnosti za účelem přispívání k lepšímu výkonu ekonomiky v Maďarsku.

Společnost Dexion Slovakia je váženým členem Svazu logistiky a zasilatelství (ZLZ - www.zlz.sk ) ZLZ byl založen v roce 1992 a je hlavní hnací silou na slovenském logistickém trhu, přičemž vydává různé dokumenty a organizuje pravidelné kurzy logistiky ve spolupráci se Žilinskou univerzitou, jakož i semináře o mezinárodní logistice.