Zdraví a bezpečnost

  • Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost

Existují zřejmé etické a právní důvody mít pevné zdraví a bezpečnostní principy, avšak společnost Dexion si rovněž uvědomuje pozitivní efekt, který to má na celkový výkon v byznysu. Existují zřejmé výhody poskytnutí bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro náš personál, ve snaze redukovat výskyt nehod a nemocí.  Je nesmírně důležité, abychom udrželi adekvátní úroveň zdrojů na zajištění a uchování principů zdraví a bezpečnosti v rámci organizace, protože tato oblast je pro nás absolutní prioritou.


Pozitivní kultura se ve společnosti zdůrazňuje a je aktivně podporována senior managementem. S rozvojem našich obchodních aktivit se přizpůsobujeme a měníme naše procesy, abychom se ujistili, zda jsou otázky zdraví a bezpečnosti náležitě respektovány.

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a zákazníka je základem všech našich aktivit a nutností pro náš úspěch.