Životní prostředí

  • Životní prostředí

Životní prostředí

Společnost Dexion se v maximální možné míře angažuje v minimalizaci dopadu na životní prostředí všech svých činností. Osvojením si dlouhodobě fungujících praktik a usilováním o neustálé zlepšování dopadu, který má naše činnost na životní prostředí, bylo naše úsilí oceněno akreditací ISO 14001. Věříme, že tento dlouhodobý přístup má pozitivní dopad na náš výkon a zvyšuje ziskovost redukcí báze nákladů, zlepšováním vztahů účastníků a zvyšováním inovací.

Dbáme na to, aby si všichni naši zaměstnanci byli vědomi důsledků, které má jejich činnost na životní prostředí a vyžadujeme od každého, aby se v tomto směru choval zodpovědným způsobem. Vyžaduje se od nich, aby přispívali k udržitelnosti společnosti efektivním využíváním zdrojů vody, energie a surovin a tím optimalizovali využívání přírodních zdrojů.

Naše rozhodnutí dosáhnout mezinárodní standard ISO14001 poukazuje na náš zájem o redukci „naší uhlíkové stopy“. Tato akreditace poskytuje jasný a efektivní rámec souladu a identifikuje další možnosti zlepšení

Naše klíčové produkty se vyrábí převážně z oceli, jedné z nejvíce recyklovaných surovin na světě, avšak během výrobního procesu není možné předejít tvorbě určitého množství odpadu. Zajišťujeme, aby se všechen tento materiál opětovně zhodnotil a recykloval.

Environmentální politika společnosti Dexion se neustále vyvíjí, protože hledáme nové a inovativní způsoby, jak pracovat efektivněji a ve větší harmonii s životním prostředím.