Toyota Parts Center, Belgie

  • Toyota_Parts_Center_1
  • Toyota_Parts_Center_2
  • Toyota_Parts_Center_3
  • Toyota_Parts_Center_4
  • Toyota_Parts_Center_5

Toyota Parts Center, Belgie - Dexion Maloobchodní uskladnění pro automobilové díly

Vyvinutí vícevrstvého policového řešení pro uskladnění malých dílů a příslušenství

Z důvodu rozšíření existujícího skladovacího objektu zákazník požádal společnost Dexion o vyvinutí vícevrstvých polic pro uskladnění malých dílů a příslušenství.

Řešení:

Společnost Dexion vyvinula vícevrstvé řešení s využitím průmyslových polic HI280. Instalace zahrnovala výstavbu přechodného poschodí pomocí válcovaných I-profilů, a to z důvodu zabezpečení větší flexibility na prvním poschodí. V případě potřeby bude v budoucnu možno vybudovat i další poschodí.