ASKO Vest AS, Norsko

  • AskoVest1
  • AskoVest2
  • AskoVest3
  • AskoVest4

ASKO Vest AS, Norsko - Dexion Regály paletového toku

Společnost ASKO Vest AS je součástí největšího norského obchodního domu, společnosti NorgesGruppen. Je odpovědná za celkový tok zboží od výrobců potravin do prodejen potravin, obchůdků na rohu a prodejen s rozmanitým zbožím.

Když se společnost ASKO Vest přestěhovala do nové budovy, chtěli optimální využití potravinového skladu, které by bylo přizpůsobené jejich potřebám. Požadavkem bylo, aby instalaci mohl ovládat současně více než jeden pracovník a aby se systém zabezpečení efektivně staral o všechny pracovníky, zboží, regály a vozidla.

Řešení:

Řešením bylo použití běžných statických regálů, paletových regálů P90-Silverline, které se používají v zařízeních na chlazené, mražené nebo suché potraviny. Zahrnovalo to ochranu podpěr z důvodu zvýšení bezpečnosti, optické navádění pro vozidla, chrániče rámu pohlcující energii, paletové zarážky, pletivové police a označení.

Kapacita:

Počet míst na palety: cca. 30 250 palet
Délka regálu: 55 - 80 m
Výška regálu: 8 metrů
Počet palet na výšku: 5/6 palet