Reference z oblasti uskladňování pneumatik

  • BEKO Bil, Švédsko

    BEKO Bil, Švédsko

    Na základě nových předpisů se ve Švédsku od všech vozidel vyžaduje, aby měla dvě soupravy pneumatik, a to letní a zimní. Výsledkem toho je, že společnost Bekö bil investovala do nové dílny, aby naplnila tyto požadavky.